Bliv Stemme-træner og Vejleder

Stemmeakademiet er en dyb og personlig udviklingsproces, hvor stemmen ses og sættes ind i en større sammenhæng i dit liv, mere end blot at uddanne din stemme rent teknisk. Det er en procesorienteret skoling med vægt på praksis og “learning by doing”. Den er skræddersyet, og tilpasset det enkelte menneske.
Dette stiller store krav til din selvansvarlighed men giver til gengæld også stor personlig frihed og vinding.

Formål

 •     At give dig viden og bevidsthed om stemmens psykologi.
 •     At give dig viden om sammenhængen mellem stemme og personlighed.
 •     At give dig værktøjer og teknikker til at kunne foretage en stemmeanalyse. Det vil sige, at kunne aflytte stemmens budskaber og metabudskaber med henblik på at optimere kontakten mennesker imellem.
 •     Gennem personligt arbejde at give dig viden om din egen stemmes potentiale og udviklingsmuligheder.
 •     At give dig nye kompetencer som:
 •     Kunstner, performer, formidler, underviser, behandler eller rådgiver m.m.

Indhold

Stemmeteori
Individuel stemmetræning:

 •     Åndedrætsteknik
 •     klang
 •     styrke
 •     omfang
 •     placering
 •     artikulation
 •     frasering
 •     personligt udtryk og potentiale

Improvisation
Stemmens beskyttelseslag:
Fysiske og psykiske modstande og temaer
Sammenhænge mellem stemme, krop og følelser
Polariteter gennem drama og roller
Intuitiv sang
Lytteevne
Stemmens budskaber og metabudskaber
Træning af observatørrollen
Egne projekter
Supervision

Skolen er niveauopdelt i 3 niveauer.
Hvert niveau strækker sig over 2 x 4 måneder med moduler 1 gang pr. måned á 2 dage samt individuelle timer mellem hvert modul.

1. Niveau  VOICE POTENTIAL
Fokus på dit personlige stemmepotentiale og dine ressourcer.

2. Niveau  VOICE DIALOGUE
Fokus på  klienten og jeres samspil

3. Niveau   GROUP  VOICE
Fokus på gruppens samspil

De 3 niveauer kan tages samlet eller uafhængigt af hinanden. Der kan holdes pause mellem niveauerne ligesom samme niveau  kan tages flere gange efter behov.

En ny kultur
Vi ønsker at skabe en ny kultur, være undersøgende og genopdrage til en ny bevidsthed.
Skolen er baseret på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder udelukkende målt i forhold til sig selv.
Vores udgangspunkt er at støtte, inspirere og udfordre den enkelte til at opnå bedst mulig udvikling og integration.
Dyb indsigt i hinandens liv kan danne grundlag for en kontakt, som kan blive forudsætningen for varige venskaber.

At uddanne tilhøreren
Lytteevnen skærpes, og der trænes i at være til stede i nuet og kunne give et ærligt og autentisk respons til hinanden.

At tackle modstand
At udvikle sig betyder ofte, at vi forlader et udviklingstrin, det trygge og
kendte for at bevæge os ud i det ukendte. At overskride grænserne for vores adfærd og indvinde nyt land. I forhold til stemmen kan det betyde, at du f.eks. kun bruger og anvender en procentdel af dit stemmepotentiale i ganske bestemte roller, både gode og mindre gode. Det paradoksale er, at når det virkelig går op for dig, hvor store muligheder du har i din stemme, som ligger ubrugte hen, kan det virke overvældende og direkte angstfremkaldende.
Udvikling er generelt ikke noget vi kan forcere. Vi kan inspirere, stimulere og udfordre, men ligeså ofte støder vi på modstand.
Du lærer hvordan du takler modstand generelt – og lærer din egen modstand at kende.

Etik og moral
Vi tilstræber  en høj etik og moral ligesom vi ikke udelukker mennesker på baggrund af alder, køn, race eller religion.
Atmosfæren er kærlig og accepterende med respekt og rum for enhver.

Hvem kan bruge uddannelsen til Stemme-træner og vejleder?

 •     sangere
 •     skuespillere
 •     historiefortællere
 •     politikere
 •     journalister
 •     læger
 •     sygeplejersker
 •     undervisere
 •     foredragsholdere
 •     hypnotisører
 •     sælgere
 •     ledere
 •     talepædagoger
 •     psykologer

og mange flere!

Optagelse på Akademiet

Send en mail mærket “Ansøgning”  til:

og modtag et ansøgningsskema vedr. optagelse på Akademiet