Stemmeanalyse, individuel træning og coaching

Stemmeanalysen er en analysemodel – et kort over din stemme. Den er et værktøj til at aflæse din stemme. Her får du feedback på, hvordan du lyder, og hvilke signaler du sender ud med din stemme.

I stemmeanalysen gennemgås bl.a. din stemmes omfang, styrke, klang, melodi, placering m.m.
Du får set på dine styrkesider og udviklingsmuligheder, og du får vejledning i, hvad du kan blive bedre til.

Stemmeanalysen giver et bud på, hvordan stemme og psyke hænger sammen, og hvordan du igennem stemmen kan arbejde med uhensigtsmæssige mønstre og vaner og frigøre din personlighed.